References

To explore the background and basis of the node document

Springer Journals Database

Total: 14 articles

  • [1] LIU Zhong quan, WANG Yi quan, ZHOU Kai ya, HAN De min (Institute of Genetic Resources, Nanjing Normal University, 210097, Jiangsu, Nanjing, China), TWO HAPLOTYPES OF GEKKO GECKO ON THE MITOCHONDRIAL 12S rRNA GENE SEQUENCES, Journal of Anhui Normal University(Natural Science),
  • [2] QIN Xin-Min LIANG Yan-Ni HUANG Xi-Yang PANG Guang-Fu(College of Life Science,Guangxi Normal University,Guilin 541004,China), RAPD Analysis on Genetic Divergence and Phylogenesis of Gekko gecko from Different Areas, Chinese Journal of Zoology,
  • [3] ZHANG Yue-yun1,MO Xin-chun2,ZENG Wei-ming2,HU Dong-nan1.1.Guangxi Botanical Garden of Medicinal Plant、Istitute of Guangxi medicinal Plant、The Guangxi Branch,Institute of Medicinal Plant,Chinese Academy of Medical Sciences(Nanning 5300023);2.Institute of Biology, Guangxi Academy of Sciences(Nanning 530003)., A molecular phylogeny of red Tokay and black Tokay (Gekko gecko) based on mitochondrial 12S rRNA gene sequences, Guangxi Medical Journal,
  • [4] Que-Kun Peng;;Gao-Cao Wang;;Dong Yang;;Bi-Song Yue;;Li Li;;Fang-Dong Zou, Genetic variability of the tokay gecko based on microsatellite analysis, Biochemical Systematics and Ecology,

More>>