Cardiopulmonary Comorbidity, Radiomics and Machine Learning, and Therapeutic Regimens for a Cerebral fMRI Predictor Study in Psychotic Disorders

【Author】

Xiao-Hui Wang;Angela Yu;Xia Zhu;Hong Yin;Long-Biao Cui;Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University;Department of Medicine, Eastern Health;Department of Military Psychology, School of Medical Psychology, Fourth Military Medical University;Department of Radiology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University;Department of Clinical Psychology, School of Medical Psychology, Fourth Military Medical University;

【Institution】

Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University;Department of Medicine, Eastern Health;Department of Military Psychology, School of Medical Psychology, Fourth Military Medical University;Department of Radiology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University;Department of Clinical Psychology, School of Medical Psychology, Fourth Military Medical University;

【Abstract】

<正>Recently, two researches by Doucet et al. and Collin et al.used functional neuroimaging as a tool to improve the management of schizophrenia and other psychotic disorders [1, 2]. We would like to highlight several issues in relation to cardiopulmonary comorbidity, radiomics and machine learning, and therapeutic regimens, along with

【Keywords】

and Therapeutic Regimens for a Cerebral fMRI Predictor Study in Psychotic Disorders;BMI;Radiomics and Machine Learning;Cardiopulmonary Comorbidity;

References

To explore the background and basis of the node document

Springer Journals Database

Total: 5 articles

  • [1] Hui-Mei An;Yun-Long Tan;Shu-ping Tan;Jing Shi;Zhi-Ren Wang;Fu-De Yang;Xu-Feng Huang;Jair C.Soars;Thomas R.Kosten;Xiang-Yang Zhang;Beijing Hui Long Guan Hospital,Peking University;Centre for Translational Neuroscience, School of Medicine,Illawarra Health and Medical Research Institute,University of Wollongong;Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, The University of Texas Health Science Center at Houston;Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Baylor College of Medicine;, Smoking and Serum Lipid Profiles in Schizophrenia, Neuroscience Bulletin,
  • [2] Baojuan Li;Long-Biao Cui;Yi-Bin Xi;Karl J. Friston;Fan Guo;Hua-Ning Wang;Lin-Chuan Zhang;Yuan-Han Bai;Qing-Rong Tan;Hong Yin;Hongbing Lu;School of Biomedical Engineering,Fourth Military Medical University;Department of Radiology,Xijing Hospital,Fourth Military Medical University;Wellcome Trust Center for Neuroimaging,Institute of Neurology,University College London;Department of Psychiatry,Xijing Hospital,Fourth Military Medical University;, Abnormal Effective Connectivity in the Brain is Involved in Auditory Verbal Hallucinations in Schizophrenia, Neuroscience Bulletin,
  • [3] Sugai Liang;Roberto Vega;Xiangzhen Kong;Wei Deng;Qiang Wang;Xiaohong Ma;Mingli Li;Xun Hu;Andrew J.Greenshaw;Russell Greiner;Tao Li;Mental Health Centre, West China Hospital, Sichuan University;Huaxi Brain Research Centre, West China Hospital, Sichuan University;Department of Computing Science, University of Alberta;Language and Genetics Department, Max Planck Institute for Psycholinguistics;Huaxi Biobank, West China Hospital, Sichuan University;Department of Psychiatry, University of Alberta;, Neurocognitive Graphs of First-Episode Schizophrenia and Major Depression Based on Cognitive Features, Neuroscience Bulletin,
  • [4] Ren, Wenting;;Lui, Su;;Deng, Wei;;Li, Fei;;Li, Mingli;;Huang, Xiaoqi;;Wang, Yuqing;;Li, Tao;;Sweeney, John A;;Gong, Qiyong, Anatomical and Functional Brain Abnormalities in Drug-Naive First-Episode Schizophrenia, The American Journal of Psychiatry,

More>>